Adaptacja projektu typowego

Adaptacja Projektu Typowego Kielce

Myśląc o zakupie projektu typowego, inaczej zwanego gotowym, trzeba wiedzieć, że nie każdy „dom ze zdjęcia” wkomponuje się w otoczenie posiadanej działki.

Ograniczenia wpływające na ostateczny wybór domu, wynikają z zapisów zawartych w Warunkach Zabudowy lub Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, wydawanych przez Urząd Gminy, w granicach którego zlokalizowana jest działka. Dokument ten narzuca takie parametry budynku jak: jego wysokość, ilość kondygnacji czy kształt i nachylenie połaci dachu. Nie będąc pewnym swoich wyborów warto udać się do Pracowni Projektowej, gdzie znajdziecie Państwo fachową pomoc. Zakup projektu gotowego nie jest, niestety, ostatnim etapem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, bowiem taki projekt należy adaptować.

Na czym polega adaptacja projektu typowego Kielce

Oznacza to, że „dom z obrazka” należy przystosować, zgodnie z prawem budowlanym, do warunków zapisanych w wyżej wymienionych dokumentach oraz usytuować go w konkretnym miejscu na posiadanej działce. Adaptację wykonuje projektant posiadający stosowne uprawnienia budowlane. Jego praca w zakresie adaptacji polega na opracowaniu projektu zagospodarowania działki, dostosowaniu fundamentów do lokalnych warunków glebowych, przeliczeniu konstrukcji budynku ze względu na umieszczenie go w konkretnej strefie klimatycznej oraz dostosowaniu instalacji elektrycznych, gazowych i sanitarnych do warunków wydanych przez lokalnych dostawców mediów.

Jeśli decydujemy się na niewielkie zmiany we wnętrzu zakupionego projektu domu (np. zmiany rozmieszczenia i wymiarów okien i drzwi), wówczas projektant adaptujący musi nanieść takie zmiany, zaznaczając je we wszystkich 4 egzemplarzach trwałym kolorem czerwonym. Komplet dokumentów, składający się z 4 egzemplarzy adaptowanego projektu gotowego, 4 egzemplarzy opracowania wykonanego przez Pracownię Projektową, w którym znajdują się m.in. projekt zagospodarowania działki, dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów dokonujących adaptacji, oraz prawidłowo wypełnionych wniosków stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę.

AUTOR
Marta Kmieć, Pracownia Projektowa Max, Kielce
www.max-projekty.pl

Sprawdź również inne artykuły z tej kategorii

Dodaj komentarz