Zmiana wymagań dla współczynnika przenikania ciepła dla ścian budynków

zmiana-wymagan-dla-wspolczynnika-ciepla-budubudu-kielce
Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono zmiany w zakresie wymogów termicznych ścian zewnętrznych budynków. O co w tym chodzi?

Unia Europejska konstruując i wdrażając nowe dyrektywy budowlane, które muszą następnie wprowadzać obligatoryjnie wszystkie państwa członkowskie (w tym Polska) kieruje się przede wszystkim ekologią, promując jednocześnie technologie energooszczędnego budownictwa. Efektem implementacji prawa unijnego są nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2017. Jest to wynik etapowego wdrażania coraz surowszych wymagań odnoszących się do termicznych właściwości ścian zewnętrznych nowo powstających budynków. Nowy, zaostrzony współczynnik przenikania ciepła wynosi U≤0,23 W/(m2K), zaś docelowo do roku 2021 wartość ma zostać zwiększona do U≤0,20 W/(m2K).

Ostatnie zmiany przepisów, które w znaczny sposób podnosiły poziom wymogów termicznych dla budynków mieszkalnych miały miejsce dwa lata temu. Należy również podkreślić, że wymogi stawiane w nowych przepisach nie odnoszą się do inwestycji, które będą powstawały w roku 2017 w oparciu o zezwolenia na budowę wydane w roku 2016, bądź latach wcześniejszych. Natomiast dokumentacja techniczna składana w celu uzyskania zezwolenia na budowę wymaga, aby projektowany budynek spełniał ustalone normy maksymalnego poziomu współczynnika U przenikania ciepła dla przegród obiektu.

Solidna ściana zewnętrzna: oszczędność ciepła i energii!

Przysłowiowe „ognisko domowe”, jego ciepło można uzyskać przede wszystkim dzięki prawidłowo zaprojektowanym ścianom zewnętrznym. To przecież one chronią nas przed skutkami warunków atmosferycznych, które panują na zewnątrz. Obecnie izolacja termiczna uzyskiwana jest głównie za sprawą cech izolacyjnych materiałów dociepleniowych stosowanych w procesie budowy. Jednak energooszczędny budynek mieszkalny można zbudować bez zastosowania tradycyjnych, dodatkowych warstw o charakterze izolacyjnym!

Z roku na rok rosną wymagania termiczne dla ścian zewnętrznych, co powoduje, że muszą być one coraz grubsze. Jest to wyzwanie nie tylko dla wykonawców, technologów, ale również inwestorów. Muszą oni bowiem ponosić coraz większe koszty związane z zakupem koniecznych materiałów oraz robocizną. Wadliwie wykonana gruba warstwa termoizolacyjna może niespodziewanie oderwać się od fasady budynku na przykład na skutek silnej wichury. Przykładem takiego stanu rzeczy są liczne doniesienia medialne o zrywaniu przez wiatr całych płatów źle zamontowanej izolacji z elewacji bloków. Spadające kawałki stanowiły zagrożenie dla przechodniów lub uszkadzały stojące samochody.

Ściany jednowarstwowe alternatywą technologiczną i finansową dla ścian dwuwarstwowych!

Na rynku coraz częściej można spotkać elementy do budowy ścian zewnętrznych, mające bardzo podobne właściwości termiczne, które jednocześnie pozwalają na spełnienie wymogów nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.

Ewolucja wymogów grubości ścian zewnętrznych, a grubość bloczków Ytong Energo

zmiana-wymagan-dla-wspolczynnika-ciepla-ewolucja-wymogow-budubudu-kielce

Alternatywą dla tradycyjnych przegród dwuwarstwowych są obecnie bloczki Ytong Energo. Ich montaż jest szybki, tani, a przede wszystkim prosty. Niebagatelne znaczenie posiada również fakt, że z punktu widzenia specjalistów fizyki budowy tego rodzaju ściana jest najzdrowsza. Jest paroprzepuszczalna, co powoduje, że poprzez „oddychanie” całkowicie eliminuje ryzyko powstawania grzybów pleśniowych w domu. Ściany zbudowane z bloczków Ytong Energo oddają ciepło przez długi czas. Dlatego w okresie letnim we wnętrzu utrzymuje się przyjemny chłód, natomiast zimą ciepło jest odczuwalne nawet po wyłączeniu ogrzewania.

Unijne wymogi odnośnie energooszczędności są nie tylko koniecznym obowiązkiem, ale również pozwalają na życie w zdrowym wnętrzu oraz oszczędność w zakresie ogrzewania. Ważne znaczenie ma tu również czynnik ekologiczny, ponieważ dom chroniony przed utratą ciepła oszczędza emisję niepotrzebnych gazów cieplarnianych.

Z punktu widzenia inwestora oraz przyszłego mieszkańca domu istotne znaczenie ma również korzyść z oszczędności w jego eksploatacji. Grubość bloczków Ytong Energo daje ponadto gwarancję spełnienia najsurowszych kryteriów norm, które Polska musi wprowadzić do 2021 roku. Niskie rachunki uzyskiwane nawet przez kolejne dziesięciolecia z tytułu ogrzewania domu zimą, czy chłodzenia wnętrza latem są argumentem, który przemawia za podjęciem świadomej decyzji o zastosowaniu bloczków Ytong Energo w budowie inwestycji, spełniającej wymogi nowych przepisów budowlanych.

Aby spełnić nowy wymóg termiczny, który wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku wystarczy zastosować bloczek Ytong Energo o grubości 36,5 cm [U=0,23 W/(m2K)].

Sprawdź również inne artykuły z tej kategorii

Dodaj komentarz