Strop Leier panel

Strop-Leier-Panel-BuduBudu-Kielce

Podstawową funkcją stropu – przegrody między kondygnacyjnej, jest przeniesienie obciążeń użytkowych i ciężaru własnego na ściany, a w konsekwencji na fundamenty obiektu. Strop pełni także funkcję przegrody akustycznej, cieplnej i przeciwpożarowej między piętrami.

W budownictwie mieszkaniowym, najczęściej stosuje się stropy żelbetowe. Mogą być one wykonywane w całości na budowie lub montowane z prefabrykatów. Stropy żelbetowe mają różne konstrukcje – dużą popularnością cieszą się monolityczne i gęstożebrowe.

Strop zespolony w tym systemie jest stropem żelbetowym projektowanym zgodnie z PN-B-03264:2002. Składa się on z wielkopowierzchniowych prefabrykowanych płyt szalunkowych Panel, stanowiących „betonowe deskowanie tracone” oraz z warstwy nadbetonu wylewanego na budowie. Obie warstwy stropu zostają ze sobą zespolone, poprzez dźwigarki kratowe zatopione w płycie stropowej oraz dzięki szorstkiej powierzchni prefabrykatu, zapewniając ich pełną współpracę i dając w efekcie strop półmonolityczny pełny (zespolony).Minimalna grubość stropów zespolonych, wykonanych z płyt szalunkowych wynosi16 cm. Całkowita grubość stropu Panel regulowana jest zgodnie z dokumentacją techniczną za pomocą warstwy nadbetonu wylewanej na miejscu budowy. Dzięki zmiennej grubości stropu, można w pełni dostosować nośność płyt szalunkowych do wymagań projektowych. Płyty produkowane są o szerokości do2,425 m oraz długości nawet ponad 10 mi praktycznie o dowolnym kształcie. Dzięki dużym powierzchniom minimalizuje się ilość styków, które są najsłabszym punktem stropów prefabrykowanych (np. płyt kanałowych). Grubość płyt szalunkowych wynosi 5 cm lub 6 cm. Ciężar odpowiednio ok. 125 kg/m2 i 150 kg/m2. Gładka powierzchnia dolna płyt eliminuje konieczność wykonywania tynków, Wykończenie sufitu ogranicza się do przeszpachlowania styków podłużnych pomiędzy płytami.

Zalety stropu panel

  • uniwersalność zastosowania – we wszystkich rodzajach budownictwa,
  • krótki czas montażu – eliminacja tradycyjnych szalunków,
  • dowolność kształtu (łuki, wycięcia, otwory),
  • eliminacja tynków dzięki gładkiej powierzchni dolnej prefabrykatu,
  • niskie koszty transportu (ok. 150 mkw/samochód),
  • uproszczenie prac zbrojarskich,
  • duże obciążenie użytkowe (powyżej 10 kN/m2),
  • możliwość dowolnej przebudowy ścianek działowych w czasie eksploatacji,
  • brak „klawiszowania” w czasie eksploatacji,
  • swoboda projektowa dla architektów.

Sprawdź również inne artykuły z tej kategorii

Dodaj komentarz